Обучение


Учебна програма за обучение по футбол на 4-7 годишни деца

 

Използваната методика следва следните дидактически принципи на обучение:

 • системност и последователност
 • съзнателност и активност
 • нагледност
 • достъпност
 • трайност
 • индивидуален подход

Средствата, които използваме по време на обучението имат комплексен характер, т.е. чрез едно и също упражнение възпитаваме различни качества, навици и способности. Упражненията са вариативни, трудни и емоционално наситени, което води до траен интерес у подрастващите. Разбира се те са съобразени с индивидуалните възможности, способности и подготвеност на практикуващите.

За партньор в организирането и провеждането на обучение по футбол, ни се довериха:

 • ОДЗ 11 ”Мики Маус”
 • ОДЗ 95 „Омайниче”
 • ОДЗ 139 „Панорама”
 • ОДЗ 90 „Веса Паспалеева”
 • ОДЗ 91 „Слънчев кът”
 • ОДЗ 57 „Детска стряха”
 • 114 ОДЗ „Светулка”
 • ЧДГ „Мария Монтесори”
 • ЧДГ „Фънки Мънки”
 • ЧДГ „The Castle”
 • ЧДГ „Германи”
 • ОДЗ „Младост”