Детски градини


Учебна програма за обучение по футбол на 4-7 годишни деца

Използваната методика следва следните дидактически принципи на обучение:

  • системност и последователност
  • съзнателност и активност
  • нагледност
  • достъпност
  • трайност
  • индивидуален подход

Средствата, които използваме по време на обучението имат комплексен характер, т.е. чрез едно и също упражнение възпитаваме различни качества, навици и способности. Упражненията са вариативни, трудни и емоционално наситени, което води до траен интерес у подрастващите. Разбира се те са съобразени с индивидуалните възможности, способности и подготвеност на практикуващите.