Цели


Футболът като спорт е една от най-масовите и най-популярните игри в света, в това число и сред подрастващите. Той спомага за решаване на оздравителни, възпитателни и образователни задачи на личността. Футболната игра е емоционална, създава неповторими преживявания и спомага за възпитаване на ценни морално-волеви качества.

Ние в “Олимпия Футбол Клуб” имаме за цел да запознаем децата с магията на футбола, да ги подготвим и спомогнем за развитието на вродените им качества и талант, и изграждането на характер и манталитет на победители.

Основните задачи пред нас:

  • Да участваме активно във възпитанието на децата Ви и да спомогнем за развитието на потенциала им;
  • Във всяко занимание децата да чувстват удовлетворение, радост, да растат здрави и възпитани в духа на спортните добродетели;
  • Да спомогнем за популяризиране на футболната игра сред подрастващите;
  • Да създадем състезатели готови да срещнат предизвикателствата на елитния спорт.