Регистрация Детски спортен камп


В приложената по-долу форма можете да заявите участие на дете в Детски спортен камп 2019. Регистрации се приемат до два работни дни преди началото на всеки период за посещение.

––-

С попълването и изпращането на формата за регистрация давам съгласието си личните ми данни, заедно с тези на детето ми, да бъдат събрани и обработвани от СД „Олимпия Футбол Клуб – гр. София” с цел регистрация в Детски спортен камп 2019. Съгласявам се данните  да бъдат предоставени на дружества партньори на СД „Олимпия Футбол Клуб – гр. София”, които извършват застрахователна, медицинска или друг вид грижа, свързани с обучението, безопасността и изхранването на детето ми.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните (моите лични и на моето дете) при попълване на формата за регистрация, както и последиците от непредоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

С попълването и изпращането на настоящата форма се съгласявам с условията и цените за провеждане на Детски спортен камп 2019 г. , които са публикувани тук.


За контакти:

Иван Стоилов – 0889 62 43 10

Димитър Димитров – 0898 52 82 02