Спортен тийм билдинг


Олимпия Футбол Клуб може да организира и проведе вашия спортен тиймбилдинг. Мястото на провеждане, всички активности и програмата се съобразяват с изискванията, нивото и възможностите на групата. Очакваме вашето запитване: Контакти